Duurzaamheid

Water

Bij BB Plant zijn gaan we erg bewust om met water. Voor onze planten gebruiken we voornamelijk regenwater, wat wordt opgevangen op het kasdek en via een leidingsysteem opgeslagen in waterreservoirs. Wanneer er onvoldoende regenwater beschikbaar is, maken we gebruik van bronwater. Aan dit water worden de nodige voedingsstoffen toegevoegd. Overtollig drinkwater (water dat niet door de plant wordt opgenomen) wordt opgevangen in aparte reservoirs, ontsmet en weer hergebruikt. Op deze manier verdwijnen er geen voedingsstoffen in het milieu. Wij hebben dus een ‘gesloten’ watersysteem, en ons watergebruik heeft geen invloed op de drinkwatervoorziening in de regio. Onze planten krijgen water middels een regenleiding boven het gewas en een eb/vloed-systeem. Via een goot stroomt een golf water langs de planten, deze zuigen het op, en wat niet opgenomen wordt, wordt weer opgevangen en hergebruikt.

Ziekten en plagen

Helaas heeft elke teelt weleens te maken met ziekten en plagen, zo ook onze calla’s. Om gevaren zoals insecten te bestrijden kiezen wij ervoor om een natuurlijke vijand in te zetten. Zo gebruiken wij tegen luis diglyphus, aphidius en aphidolethus, en we vallen sciara aan met aaltjes en hypoaspis.

Afval

Ons afval wordt netjes gescheiden en ook zodanig afgevoerd, om het milieu zo min mogelijk te belasten. Al ons groenafval wordt gecomposteerd.

Grond

In onze potgrond 50% kokosgruis verwerkt, dit is afkomstig van gemalen gecomposteerde kokosnoten. Met het gebruik van kokosgruis wordt het percentage veengrond in de potgrond verminderd.

Klimaat

Zoals vermeld verwerken wij het groenafval tot compost, een proces dat gasuitstoot reduceert. 50% van de benodigde energie in ons bedrijf komt uit restwarmte van een energiecentrale. De overige 50% komt van een (interne) generator die deels stroom en deels warmte levert aan het bedrijf.

Door gebruik te maken van schermdoekinstallaties, zonnewarmte en efficiënte computersystemen wordt het gebruik van energie tot een minimum beperkt.